Database error: Invalid SQL: update 373_comment set cl=cl+1 where id='5745' and iffb='1'
MySQL Error: 1142 (UPDATE command denied to user 'ag2'@'122.114.171.236' for table '373_comment')
#0 dbbase_sql->halt(Invalid SQL: update 373_comment set cl=cl+1 where id='5745' and iffb='1') called at [D:\libai7.com\includes\db.inc.php:65] #1 dbbase_sql->query(update {P}_comment set cl=cl+1 where id='5745' and iffb='1') called at [D:\libai7.com\comment\module\CommentContent.php:54] #2 CommentContent() called at [D:\libai7.com\includes\common.inc.php:551] #3 printpage() called at [D:\libai7.com\comment\html\index.php:13] 网友留言-Wyniki Analiz Naukowych Szamb Z Betonu-AG8 | 官网
网站标志
点评详情
发布于:2018-2-20 19:37:08  访问:0 次 回复:0 篇
版主管理 | 推荐 | 删除 | 删除并扣分
Wyniki Analiz Naukowych Szamb Z Betonu
Wyniki badań zleconych Prywatnej Wyższej Szkole w Warszawie wskazują, że firmy produkują najtrwalsze oraz najlepiej zabezpieczone szamba betonowe w Polsce.
Badaniom poddano 24 gospodarstwa domowe. Podzielono ich na 3 grupy: tych którzy zakupili dół gnilny z betonu tradycyjne, kloaka z betonu na przydomową oczyszczalnie ścieków i szamba na deszczówkę.
Przebadano wszystkie 24 spośród zakwalifikowanych gospodarstw domowych. W żadnym spośród nich nie zaobserwowano nieszczelności zbiornika betonowego. Sposób prowadzono metodą organoleptyczną - sprawdzono 20 spośród 24 zbiorników. Pozostałe 4 zostały ocenione na podstawie oświadczeń ich właścicieli.
Wyniki badań zostały zaprezentowane w Katowicach na Polskim Zjeździe Przemysłu Betonowego (IV wersja).
Wynik badań szczelności zbiorników.
Eksperci budowlani stwierdzili także wyraźnie wzorową jakość szamba w środku, Szambo bez zapachów zarys i pęknięć. Nie stwierdzono też przecieków wśród zbiornikiem a rurą doprowadzającą odpady płynne z zewnątrz - z gospodarstwa domowego.
Oczywiście szamba betonowe sprzedawane poprzez dowolną firmę nie dają całkowitej gwarancji szczelności po wielu latach a ryzykowny krok ich uszkodzenia leży także po stronie nabywcy szamba betonowego. Powyższe tryb nie dają gwarancji szczelności zbiornika w przyszłości.
Badacze sugerują tylko prawidłowy składanie wedle regułami sztuki budowlanej, oraz regularnie oczyszczanie zbiornika.
Pożądane byłoby stale zapewnić dobrany poziom serwisu na rzecz naszej montażu kanalizacyjnej - zarówno w domu, jak i rury odprowadzające w ogrodzie.
\"Wykonując komplet słusznie, można spodziewać się braku problemów ze zbiornikiem na odpady przez dookoła 20-30 lat. Racja jest to możliwe poniżej warunkiem prawidłowej budowy szamba\". Racja zależy to też od gruntu na jakim zbiornik jest posadowiony i ogólnego stanu montażu hydraulicznej w naszym domu.
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
我要回复
回复内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表